Kyminlinnan logo
Kuvaaja: Pekka Vainio, 2018. Kymenlaakson museo
Tietoa kunnostusprosessista

Kyminlinna

Kyminlinna on suurista linnoituksista ainoa lähes kaikkine etuvarustuksineen säilynyt Kaakkois-Suomen linnoitus. Se oli sotilaskäytössä yli 200 vuotta aina vuoteen 2005 asti, jonka jälkeen alue ei ole ollut aktiivisessa käytössä.

Kotkan kaupungin tavoitteena on, että Kyminlinnasta kehittyy elävä osa kaupunkia, jossa voidaan tutustua paitsi historialliseen kohteeseen myös ainutlaatuiseen luontoon. Suojelun määrittelemissä puitteissa alueelle saisi sijoittua erilaista toimintaa, tapahtumia, liiketoimintaa ja matkailupalveluita. Tärkeää on, että historialliset rakenteet suojellaan, kunnostetaan ja ylläpidetään myös jälkipolville.

Kyminlinna (1091)

Asemakaava

Kotkan kaupungin kaupunkirakennelautakunta on julkaissut asemakaavan luonnoksen, jonka tavoitteena on turvata Kyminlinnan luonto-, historialliset- ja kulttuuriarvot sekä mahdollistaa alueelle sopivaa rakentamista sekä toimintaa. Tavoitteena on mahdollistaa alueen käyttö virkistykseen ja tapahtumille sekä sen kehittäminen matkailukohteena.

Asemakaava mahdollistaa Kyminlinnan alueen kehittämisen ja täydennysrakentamisen. Alueen käyttöönotto edistää osaltaan ylläpidon jatkumisen ja linnoituksen säilymisen.

Kaava-alueen rakentaminen tulee koostumaan useasta hankkeesta. Rakentaminen voi alkaa kaavan vahvistuttua.

Kyminlinna. Asemakaava (1019) vuodelta 2022.
Kuvaaja: Pekka Vainio, 2018. Kymenlaakson museo
Ideasuunnitelma

Kyminlinna Auki!

Senaatti-kiinteistöt tilasi Arkkitehtitoimisto Okulus Oy:ltä selvitystyön, joka koostaa runsasta lähdemateriaalia, kuten alueen historiaa, aiemmin tehtyjä kehittämistoimenpiteitä sekä kaksi eri laajuuksista ideasuunnitelmaa Kyminlinnan kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Selvitys ja luonnokset ovat luettavissa Kotkan kaupungin verkkosivuilla.

KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO

Hoitosuunnitelma

Kyminlinna on osa Kotkan kaupunkipuistoa, joka on kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen Kotkan kaupunki on sitoutunut.

Alueen hoitoa ohjaa ministeriön hyväksymä hoito- ja käyttösuunnitelma. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on esitetty 14 Kyminlinnaa koskevaa toimenpidettä:

 1. Säilytetään Kyminlinnan luontoarvot
 2. Selvitetään Kyminlinnan muinaisjäännökset ja sotahistorialliset rakenteet
 3. Tehdään Kyminlinnan rakennuksille kuntotutkimus
 4. Huomioidaan rakennettaessa alueen luonto- ja kulttuuriympäristön arvot
 5. Kehitetään Kyminlinnan jalankulun ja pyöräilyn reittejä
 6. Parannetaan Kyminlinnan saavutettavuutta
 7. Kehitetään Kyminlinnaa matkailukohteena
 8. Kehitetään Kyminlinnaa yleisötapahtumapaikkana
 9. Kehitetään Kyminlinnaa luontokoulupaikkana
 10. Kehitetään Huumanhaaran virkistystoimintoja ja -palveluita
 11. Kehitetään Jokirannantien varren matkailupalveluita
 12. Kehitetään Aleksanterin reitin jatkoa Huumanhaaran yli
 13. Laaditaan alueelle asemakaava
 14. Estetään vieraslajien leviäminen
Kuvaaja: Pekka Vainio, 2018. Kymenlaakson museo